Vi sikter mot å være best, ikke bare når det kommer til pris og service, men også når det kommer til produktkvalitet og bærekraftighet. Bærekraftighet er nøkkelen til å bevare industriens ressurser og sikre fremtidige generasjoner tilgjengelighet på sjømat fra havet langs norske kysten. Derfor forsikrer vi oss om at vår produksjon er i henhold til de viktige miljømessige faktorene. Vi er stolte over å produsere mat som er god, trygg og sunn for forbrukeren.


 

 

MSC logo

Fokus på bærekraftighet er essensielt for å sikre fremtidig utnyttelse av havets ressurser. First Seafood er sertifisert av MSC, som er verdens ledende sertifiseringsprogram og innfrir de høyeste standardene for troverdig sertifiserings- og miljømerkingsprogrammer. Vi er stolte over å kunne levere trygg, god og ikke minst bærekraftig sjømat til våre kunder.

MSC Sertifikat

 

ASC logo

Lakseoppdrett er en stor del av Norges fiskerinæring, og kravene for bærekraftige løsninger gjør seg stadig mer gjeldende også i denne delen av bransjen. First Seafood ble ASC-sertifisert i 2016, og vi er stolte over å gjøre vår del for å minimere industriens påvirkning på miljøet.

 ASC Sertifikat

debio_okologiVåre organiske produkter er Debio-sertifisert og merket med Debio’s Ø-merke. Alle tilbydere av organiske produkter i Norge må være sertifisert av Debio. Deres merke fungerer som en sikkerhet for våre kunder og konsumentene om at First Seafood AS følger kravene for økologisk produksjon.

 Debio Sertifikat